Vanaf week 8 is de jaaropgave 2018 zichtbaar via urenportal onder de button jaaropgaven

Opdrachtgevers:

Naar het digitaal urenaccorderingssysteem.
naar de
Klantenportal

Professional:

Naar de Maandag® urensite.
naar de
Professional
portal
Declaratieformulier
Onkosten Professional
Verzuimprotocol

ZZP'ers:

Naar de Maandag® urensite.
naar de
ZZP-portal
Reversed billing formulier
Btw vrijstelling voor ZZP

Interne medewerkers:

Naar de Maandag® urensite.
naar de
Internenportal