Opdrachtgevers:

Naar het digitaal urenaccorderingssysteem.
naar de
Klantenportal
Digitaal Accorderen
Handleiding Klant

Professional:

Naar de Maandag® urensite.
naar de
Professional
portal
Maandag FAQ
Urenregistratie
Handleiding Professional
Zorgkaarten
 

ZZP'ers:

Naar de Maandag® urensite.
naar de
ZZP-portal
Digitaal Accorderen
Handleiding ZZP

Interne medewerkers:

Naar de Maandag® urensite.
naar de
Internenportal
Urenregistratie
Handleiding Interne Medewerkers